Abonamente

Ofertă pe anul 2021: 100 lei
(6 numere - 4 apariții)

Tel. 0768198178 distributie@arhitectura-1906.ro

Comandă online →

ARHITECTURA > Nr. 3/2020 (687) > Dosar tematic UAUIM

Evenimente marcante ale Școlii

Georgică MITRACHE

Alături de activitatea didactică, Universitatea de Arhitectură și Urbanism a fost și este în permanență promotorul și colaboratorul de nădejde al multor manifestări ce stau sub semnul arhitecturii, urbanismului și designului. Efervescența activităților de talie națională și internațională la care Școala Românească de Arhitectură „Ion Mincu” participă nemijlocit an de an stă mărturie vie a efortului cumulat de colectivul cadrelor didactice din școală în cursa permanentă a afirmării procesului educațional românesc de arhitectură și urbanism în plan european și mondial deopotrivă.

Efervescenţa activităților de talie națională şi internațională la care Şcoala Românească de Arhitectură „Ion Mincu” participă nemijlocit an de an stă mărturie vie a efortului cumulat de colectivul cadrelor didactice din şcoală în cursa permanentă a afirmării procesului educațional românesc de arhitectură şi urbanism în plan european şi mondial deopotrivă

Extras din articolul publicat în revista ARHITECTURA nr. 3/2020 (687), pag. 92

Abonamente

Ofertă pe anul 2021: 100 lei (6 numere - 4 apariții)

Tel. 0768198178 / distributie@arhitectura-1906.ro / Comandă online →