Abonamente

Ofertă pe anul 2021: 100 lei
(6 numere - 4 apariții)

Tel. 0768198178 distributie@arhitectura-1906.ro

Comandă online →

ARHITECTURA > Nr. 4-5/2020 (688-689) > Dosar tematic Cluj

FAU-UTCN. Cronologie subiectivă 2012-2016

Gheorghe VAIS

2012

Mai

• Prin ordinul rectorului UTCN1 este numit conf. dr. arh. Romulus Zamfir decan FAU și conf. dr. arh. Gheorghe Vais prodecan; propunerea FAU fusese conf. dr. arh. Romulus Zamfir și conf. dr. arh. Virgil Ionel Pop.

• Noua conducere constată existența protocoalelor încheiate între UTCN și Universitatea din Oradea, care au obligat facultatea noastră să organizeze anual, începând din 2009, examenul de finalizare a studiilor pentru studenții cuprinși în programul de studii Arhitectură din cadrul Facultății de Construcții și Arhitectură din Oradea; tema a stârnit discuții aprinse în Consiliul Facultății și a generat un curent de opinie tot mai puternic împotriva acestei situații.

Iulie

• FAU a organizat prima ediție a workshopului internațional de arhitectură și urbanism „Questions - Trends in Architectural and Urban Planning Education - Between Fundamental Approach and Research by Design”.

• La admitere s-au scos la concurs 113 locuri din care 105 (buget) și 8 (taxă) pentru care au concurat 269 candidați, însemnând 2,38 concurenți/loc; a însemnat o scădere drastică a locurilor cu taxă (față de 35-50 în anii precedenți) datorită unei noi revelații a managementului universitar, care începuse să aprecieze mai degrabă siguranța finanțării de la buget decât autofinanțarea obținută pe calea taxelor, mult apreciată și promovată în anii anteriori.

• Se constată continuarea crizei de spații în care funcționează facultatea, dar și lipsa lor de reprezentativitate; a fost o consecință inevitabilă a hipertrofierii anilor de studiu și rezultatul previzibil al politicii generalizate la nivelul UTCN conform căreia „unde-s mulți puterea financiară crește”; semnificativ era faptul că anul nostru întâi, având 113 studenți, trebuia să încapă în amfiteatrul ce avea o capacitate de 105 locuri.

Octombrie

• Studenți înmatriculați: 811 din care 495 la buget și 316 cu taxă; însemnând în medie 135 studenți pe an de studiu.

• În cursul anului au fost scoase la concurs 2 posturi de șef de lucrări.

• Diplomele de arhitect emise de UTCN sunt recunoscute în UE ca urmare a acceptului CE (Bruxelles) obținut în 2012. FAU este în plus membră a European Association for Architectural Education și participă la reuniunile periodice organizate de aceasta pentru îmbunătățirea continuă a învățământului european de arhitectură în scopul omogenizării acestuia.

Abonamente

Ofertă pe anul 2021: 100 lei (6 numere - 4 apariții)

Tel. 0768198178 / distributie@arhitectura-1906.ro / Comandă online →